โรงเรียนฝึกสอนผู้ช่วยพยาบาล อิศว อินเตอร์ ไลฟ์ เชียงใหม่


				isavainterlife.com
				โรงเรียนอิศวอินเตอร์ไลฟ์
				โรงเรียนฝึกสอนผู้ช่วยพยาบาล
				ทำการฝึกสอนผู้ช่วยพยาบาล
				โรงเรียน อิศว อินเตอร์ ไลฟ์ เชียงใหม่ 176 หมู่ 5 ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
				เบอร์โทร : 053 -244313
				เบอร์แฟกซ์ : 052 -089928
				สายด่วน : 097-9282326, 085–2412288
				email : isavainterlife@gmail.com