ที่อยู่โรงเรียน

โรงเรียน อิศว อินเตอร์ ไลฟ์ เชียงใหม่

176 หมู่ 5 ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

เบอร์โทร 053 -244313

เบอร์แฟกซ์ 052 -089928

สายด่วน 097 - 9282326, 085 – 2412288

E-mail : isavainterlife@gmail.com

Facebook : โรงเรียนอิศว อินเตอร์ ไลฟ์ เชียงใหม่

เวลาทำการ : เปิดตลอดเวลา